Запись на тест-драйв

Условия кредитования NISSAN

Кредитование физических лицКредитование юридических лицОформить кредит on-line
Спеціальні умови кредитування для фізичних осіб за програмою Nissan Finance з 01.10.2018 для моделей X-Trail, Qashqai та Juke
JukeАванс
Термін кредитування , роки
1234-7
Від 65%0,0%*18,9%
Від 50%0,0%*9,9%
Від 15%9,9%12,9%16,9%

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на поточний рахунок автосалону.
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК ФІНАНСУВАННЯ – 5 років.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку за фактичним
місцезнаходженням бізнесу клієнта.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії.
ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:
• Юридичні особи зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 місяців.*
• Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність.
• Відкриття поточного рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
* Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі Nissan.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ
1. Запит на отримання кредиту;
2. Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові результати (форма №2, 2-м) за останні два повні роки
та за поточний рік на останню звітну дату **;
3. Розшифрування статей балансу в розрізі контрагентів/статей (оборотно-сальдові відомості) на звітний період
або за попередній звітний рік (якщо звітний період - перший квартал року) за такими балансовими рахунками:
10 «Основні засоби»
28 «Товари»
31 «Рахунки в банках»
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
50 «Довгострокові позики»
60 «Короткострокові позики»
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
68 «Розрахунки за іншими операціями»
70 «Доходи від реалізації»
90 «Собівартість реалізації»
На момент прийняття рішення необхідні електронні версії файлів з розшифруванням статей балансу, але до надання
кредиту ці документи повинні бути роздруковані, підписані та надані менеджеру Банку на паперових носіях.
** У разі недостатності наведених фінансових звітів для прийняття рішення за кредитом, Банк може вимагати більш
детальну інформацію щодо фінансової діяльності позичальника. При наявності пов’язаних осіб також надаються
документи №2, 3 для кожної з пов’язаних осіб.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ
1. Технічний паспорт на транспортний засіб, що купується (після прийняття Банком позитивного рішення щодо
надання кредиту);
2. Договір з автосалоном на придбання транспортного засобу;
3. Нотаріальна копія Статуту, а в разі змін та доповнень до нього також нотаріальні копії цих змін та доповнень;
4. Нотаріальна копія або оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців;
5. Рішення (протокол) компетентного органу управління юридичної особи про прийняття про отримання
кредиту та надання забезпечення та рішення про уповноваження керівника Позичальника або іншої особи на
укладення відповідних договорів з Банком;
6. Довідка про установчі документи та органи управління за формою Банку (Додаток 1);
7. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи;
8. Копія протоколу загальних зборів учасників/рішення засновника про обрання (призначення) керівника;
9. Копії наказів на керівника та головного бухгалтера;
10. Копія контракту з керівником або лист про те, що його не укладено;
11. Копії чинних кредитних договорів (в т.ч. графіки погашення) та договорів забезпечення;
12. Довідки інших банків про стан заборгованості за кредитами (при наявності кредитів) та надходжень
на поточний (-і) рахунок (-ки) за останні 6 місяців;
13. Копії спеціальних документів, що необхідні для ведення діяльності (ліцензії, дозволи, патенти тощо);
14. У випадку, якщо юридична особа – акціонерне товариство: оригінал або копія витягу з реєстру акціонерів,
засвідчений особою, що веде такий реєстр.
Спеціальні умови кредитування для юридичних осіб за
програмою
Nissan Finance з 16.04.2018 на моделі X-Trail, Qashqai та Juke
X-Trail (T31), Murano,
NP300,
Pathfinder
Аванс
Термін кредитування , роки
1234-5
Від 65%0,0%*2,9%*9,9%12,9%
Від 50%0,0%*9,9%12,9%15,9%
Від 20%**9,9%12,9%15,9%17,9%

РОЗМІР ВЛАСНОГО ВНЕСКУ:
- від 20%, якщо вартість авто до 1 000 000 тис. грн.,
- від 30%, якщо вартість авто від 1 000 000 тис. грн.
ФОРМИ ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування кредитних коштів на рахунок автосалону, відкритий в АТ «КРЕДІ
АГРИКОЛЬ БАНК»
РАЗОВА КОМІСІЯ – 2,5% від суми кредиту
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля, нотаріально посвідчення договору застави
КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: Регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку за фактичним
місцезнаходженням бізнесу клієнта
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: Страхування КАСКО (повне КАСКО) та страхування цивільної відповідальності
лише в акредитованій по програмі страховій компанії.
ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:
Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 міс.*
Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність
Відкриття поточного рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
*Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі Ніссан.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ:
Для юридичних осібДля фізичних осіб - підприємців
1. Запит на отримання кредиту;
2. Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові
результати (форма №2, 2-м) за останні два повні роки та за
поточний рік на останню звітну дату *;
3. Розшифровки статей балансу в розрізі
контрагентів/статей (оборотно-сальдові відомості) на
звітний період або за попередній звітний рік (якщо
звітний період - перший квартал року) за такими
балансовими рахунками:
10 «Основні засоби»,
28 «Товари»
31 «Рахунки в банках»
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
50 «Довгострокові позики»
60 «Короткострокові позики»
63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками»
68 «Розрахунки за іншими операціями»
70 « Доходи від реалізації»
90 «Собівартість реалізації»
На момент прийняття рішення необхідні електронні версії
файлів з розшифровками статей балансу, але до надання
кредиту ці документи повинні бути роздруковані,
підписані та надані менеджеру Банку на паперових носіях.
* в разі недостатності наведених фінансових звітів для
прийняття рішення за кредитом, Банк може вимагати
більш детальну інформацію щодо фінансової діяльності
позичальника
При наявності пов’язаних осіб також надаються документи
№2, 3 для кожної з пов’язаних осіб
1.Заявка-анкета на отримання кредиту
2.Копія свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності
3.Копії паспорту та ідентифікаційного коду
позичальника
4.Декларації про доходи за останні 2 роки та на
останню звітну дату або звіт суб'єкта малого
підприємства - фізичної особи – платника єдиного
податку за 2 останні роки та на останню дату

Ваше имя, фамилия (обязательно)

Ваш номер телефона для обратной связи (обязательно)

Ваш адрес электронной почты

Выберите модель:

Аванс:
Срок: