Место для меню модели Запись на тест-драйв

Nissan Finance

 

Мы делаем инновации доступными!

Наша собственная программа финансирования уже помогла многим нашим клиентам быстрее достичь своей мечты: более 9000 счастливых владельцев Nissan приобрели новый автомобиль с помощью Nissan Finance.

Условия кредитования по программе Nissan Finance позволяют приобрести автомобиль Nissan с минимальными затратами для наших клиентов.

Защищенный кредит

Выберите свой автомобиль и получите расчет по кредиту у официального дилера Nissan

Защищенный кредит

Предъявите необходимые документы и оформите заявку непосредственно в автосалоне

Защищенный кредит

Получите ваш новый Nissan после оформления кредитного договора на специальных условиях

Спеціальні умови кредитування для фізичних осіб за програмою Nissan Finance з 14.06.2021 р. для моделей Leaf, X-Trail, Qashqai та Navara

Перший
внесок
Термін кредитування , рокиОдноразова
комісія
банку
1234567
Від 50%0,01%*0,01%*0,01%*3,99%4,99%4,99%5,99%2,9%
Від 40%0,01%*0,01%*4,99%4,99%5,99%5,99%5,99%2,9%
Від 30%0,01%*3,99%4,99%5,99%5,99%5,99%6,99%1,9%
Від 20%0,01%*3,99%5,99%6,99%6,99%6,99%7,99%1,9%
Від 10%0,01%*3,99%5,99%6,99%7,99%7,99%7,99%1,9%
  * Ви можете отримати кредит за програмою Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 84 місяців, перший внесок – від 10% від вартості автомобіля, максимальна сума кредиту – 2 600 000 грн., процентна ставка – від 0,01%річних, одноразова комісія банку за видачу кредиту – від 1,9% до 2,9% від суми кредиту, комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 22,1% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 24 місяці за процентною ставкою 3,99% річних, перший внесок – 10% від вартості авто, ануїтетний графік погашення, страхування КАСКО – 5,85%, страхування життя і здоров’я позичальника – 2,99% від суми кредиту, разова комісія за видачу кредиту – 1,9% від суми кредиту). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо). Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Замовником реклами кредитних послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Пропозиція діє з з 11.05.2021 р. до 31.07.2021 р. ** Одноразова комісія банку - 2,9% від суми кредиту.

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на рахунок позичальника з метою подальшого їх переказу на поточний рахунок автосалону.
CУМА КРЕДИТУ — до 2 600 000 грн.
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК КРЕДИТУВАНЯ — 7 років.
МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРШИЙ ВНЕСОК:
• для ФОП – 15% від вартості автомобіля;
• якщо вартість автомобіля більше 1 000 000 грн., мінімальний перший внесок становить 30% від вартості автомобіля.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ
• щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
• щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості за кредитом.
ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом переказу коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
• Повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії;
• Страхування життя та здоров’я позичальника від хвороби та нещасного випадку – від 1,99% від суми кредиту.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
• комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн;
• одноразова комісія банку за видачу кредиту – від 1,9% до 2,9% від суми фінансування.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
• Паспорт позичальника та його дружини/чоловіка;
• Документи про присвоєння податкового номера позичальнику та його дружині/чоловіку
• Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;
• Документи щодо фінансового стану позичальника та дружини/чоловіка позичальника;
• Інші документи за вимогою банку;
ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:
• Довідка з місця роботи позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника та нараховану заробітну плату за останні 6 місяців;
ДЛЯ ФОП:
• Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
• Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку;
• Податкова декларація фізичної особи-підприємця: за останні 2 роки (якщо річні) або за останні 5 кварталів (якщо квартальні);
• Виписка з рахунку клієнта за останні 12 місяців з зазначенням призначення платежу, засвідчена підписом та печаткою банку;
• Для IT: виписка з банку мінімум за 6 місяців. Якщо у виписці немає інформації щодо роботодавця, то додатково ще необхідний договір про співробітництво.

Спеціальні умови кредитування для юридичних осіб за програмою Nissan Finance з 14.06.2021 р. для моделей Leaf, X-Trail, Qashqai та Navara

Перший
внесок
Термін кредитування , рокиОдноразова

комісія
12345
Від 50%0,01%*0,01%*0,01%*3,99%4,99%2,99%
Від 40%0,01%*0,01%*4,99%4,99%5,99%
Від 30%0,01%*3,99%5,99%1,99%
Від 20%0,01%*5,99%6,99%6,99%
* Ви можете отримати кредит за програмою Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 60 місяців, перший внесок – від 20% від вартості авто, процентна ставка – від 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), одноразова комісія банку за видачу кредиту – від 1,9% до 2,9% від суми кредиту. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Замовником реклами кредитних послуг є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Пропозиція діє з 11.05.2021 р. до 31.07.2021 р. ** Одноразова комісія банку - 2,9% від суми кредиту.

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на поточний рахунок автосалону.
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК ФІНАНСУВАННЯ – 5 років.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку за фактичним
місцезнаходженням бізнесу клієнта.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії.
ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:
• Юридичні особи зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 місяців.*
• Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність.
• Відкриття поточного рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
* Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі Nissan.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ
1. Запит на отримання кредиту;
2. Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові результати (форма №2, 2-м) за останні два повні роки
та за поточний рік на останню звітну дату **;
3. Розшифрування статей балансу в розрізі контрагентів/статей (оборотно-сальдові відомості) на звітний період
або за попередній звітний рік (якщо звітний період - перший квартал року) за такими балансовими рахунками:
10 «Основні засоби»
28 «Товари»
31 «Рахунки в банках»
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
50 «Довгострокові позики»
60 «Короткострокові позики»
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
68 «Розрахунки за іншими операціями»
70 «Доходи від реалізації»
90 «Собівартість реалізації»
На момент прийняття рішення необхідні електронні версії файлів з розшифруванням статей балансу, але до надання
кредиту ці документи повинні бути роздруковані, підписані та надані менеджеру Банку на паперових носіях.
** У разі недостатності наведених фінансових звітів для прийняття рішення за кредитом, Банк може вимагати більш
детальну інформацію щодо фінансової діяльності позичальника. При наявності пов’язаних осіб також надаються
документи №2, 3 для кожної з пов’язаних осіб.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ
1. Технічний паспорт на транспортний засіб, що купується (після прийняття Банком позитивного рішення щодо
надання кредиту);
2. Договір з автосалоном на придбання транспортного засобу;
3. Нотаріальна копія Статуту, а в разі змін та доповнень до нього також нотаріальні копії цих змін та доповнень;
4. Нотаріальна копія або оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців;
5. Рішення (протокол) компетентного органу управління юридичної особи про прийняття про отримання
кредиту та надання забезпечення та рішення про уповноваження керівника Позичальника або іншої особи на
укладення відповідних договорів з Банком;
6. Довідка про установчі документи та органи управління за формою Банку (Додаток 1);
7. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи;
8. Копія протоколу загальних зборів учасників/рішення засновника про обрання (призначення) керівника;
9. Копії наказів на керівника та головного бухгалтера;
10. Копія контракту з керівником або лист про те, що його не укладено;
11. Копії чинних кредитних договорів (в т.ч. графіки погашення) та договорів забезпечення;
12. Довідки інших банків про стан заборгованості за кредитами (при наявності кредитів) та надходжень
на поточний (-і) рахунок (-ки) за останні 6 місяців;
13. Копії спеціальних документів, що необхідні для ведення діяльності (ліцензії, дозволи, патенти тощо);
14. У випадку, якщо юридична особа – акціонерне товариство: оригінал або копія витягу з реєстру акціонерів,
засвідчений особою, що веде такий реєстр.

Спеціальні умови кредитування  Nissan Finance для фізичних осіб за програмою лояльності для власників автомобілів Nissan** з 14.06.2021 р. для моделей Leaf, X-Trail, Qashqai та Navara

Аванс
Термін кредитування , рокиОдноразова

комісія
1234567
Від 50%0,01%*0,01%*0,01%*1,99%2,99%2,99%3,99%2,99%
Від 40%0,01%*0,01%*2,99%2,99%3,99%3,99%
Від 30%0,01%*1,99%3,99%4,99%1,99%
Від 20%0,01%*3,99%4,99%4,99%4,99%5,99%
Від 10%0,01%*5,99%5,99%
  * Ви можете отримати кредит за програмою Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 84 місяців, перший внесок – від 10% від вартості автомобіля, максимальна сума кредиту – 2 600 000 грн., процентна ставка – від 0,01% річних, одноразова комісія банку за видачу кредиту – від 1,9% до 2,9%, комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 19,7% річних (розрахована виходячи із строку кредитування 24 місяці за процентною ставкою 1,99% річних, перший внесок ― 10% від вартості авто, ануїтетний графік погашення, страхування КАСКО – 5,85%, страхування життя і здоров’я позичальника – 2,99% від суми кредиту, разова комісія за видачу кредиту – 1,9% від суми кредиту). Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (суми кредиту, строку, спеціальних умов за продуктом тощо). Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua. Кредитує АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011. Реєстраційний №149 в Державному реєстрі банків. Замовником реклами є АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». ** Ви можете придбати новий автомобіль Nissan у кредит з процентною ставкою на 2 процентних пункти нижче в порівнянні з поточними спеціальними умовами програми Nissan Finance на обрану модель, якщо купуєте другий або наступний автомобіль Nissan. Умови програми лояльності: 1) Ви маєте бути власником автомобіля марки Nissan на момент звернення до офіційного дилера Nissan у рамках програми. 2) Автомобіль Nissan, що належить Вам на момент оформлення заявки за програмою лояльності, має бути придбаний новим у офіційного дилера марки Nissan в Україні. 3) Ваш наступний автомобіль марки Nissan має бути придбаний новим у офіційного дилера марки Nissan в Україні; 4) Даною пропозицією також може скористатися найближчий родич (батьки, діти, чоловік, дружина) власника автомобіля марки Nissan (за умови надання підтверджувальних документів); 5) Ваш новий автомобіль Nissan має бути придбаний або замість попереднього, або як другий (третій тощо) автомобіль на сім’ю. Умови програми лояльності Nissan Finance поширюються тільки на розмір річної процентної ставки за кредитом і не поширюються на всі інші умови отримання кредиту. Умови програми лояльності Nissan Finance не поширюються на кредит з процентною ставкою 0,01% річних. Пропозиція діє з 11.03.2021 р. до 31.07.2021 р. *** Одноразова комісія банку - 2,9% від суми кредиту.

 

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на рахунок позичальника з метою подальшого їх переказу на поточний рахунок автосалону.
CУМА КРЕДИТУ — до 2 600 000 грн.
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК КРЕДИТУВАНЯ — 7 років.
МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРШИЙ ВНЕСОК:
• для ФОП – 15% від вартості автомобіля;
• якщо вартість автомобіля більше 1 000 000 грн., мінімальний перший внесок становить 30% від вартості автомобіля.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ
• щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
• щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості за кредитом.
ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом переказу коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
• Повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії;
• Страхування життя та здоров’я позичальника від хвороби та нещасного випадку – від 1,99% від суми кредиту.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
• комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн;
• одноразова комісія банку за видачу кредиту – від 1,9% до 2,9% від суми фінансування.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
• Паспорт позичальника та його дружини/чоловіка;
• Документи про присвоєння податкового номера позичальнику та його дружині/чоловіку
• Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;
• Документи щодо фінансового стану позичальника та дружини/чоловіка позичальника;
• Інші документи за вимогою банку;
ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:
• Довідка з місця роботи позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника та нараховану заробітну плату за останні 6 місяців;
ДЛЯ ФОП:
• Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
• Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку;
• Податкова декларація фізичної особи-підприємця: за останні 2 роки (якщо річні) або за останні 5 кварталів (якщо квартальні);
• Виписка з рахунку клієнта за останні 12 місяців з зазначенням призначення платежу, засвідчена підписом та печаткою банку;
• Для IT: виписка з банку мінімум за 6 місяців. Якщо у виписці немає інформації щодо роботодавця, то додатково ще необхідний договір про співробітництво.

Оформить кредит on-line

Ваше имя, фамилия (обязательно)

Ваш номер телефона для обратной связи (обязательно)

Ваш адрес электронной почты

Выберите модель:

Аванс:
Срок:

Консультация по телефону т. (067) 622 48 00
Менеджер по предоставлению кредитов Юлия Мороз

Спеціальні умови кредитування для фізичних осіб за програмою Nissan Finance з 01.10.2018 для моделей X-Trail, Qashqai та Juke
Перший
внесок
Термін кредитування , рокиОдноразова
комісія
банку
1234567
Від 50%0,01%*0,01%*0,01%*3,99%4,99%4,99%5,99%2,9%
Від 40%0,01%*0,01%*4,99%4,99%5,99%5,99%5,99%2,9%
Від 30%0,01%*3,99%4,99%5,99%5,99%5,99%6,99%1,9%
Від 20%0,01%*3,99%5,99%6,99%6,99%6,99%7,99%1,9%
Від 10%0,01%*3,99%5,99%6,99%7,99%7,99%7,99%1,9%

*«Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяців, аванс – 60% вартості авто, максимальна сума – 2 600 000 грн., процентна ставка – 0,01 % річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5 %, комісія за відкриття поточного рахунку – 80 грн., комісія за отримання витягів з ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з ДРРПНМ – 199 грн. Орієнтовна сукупна вартість кредиту становить 25,24 грн. щодо кожної 1000 грн. кредитних коштів при строку кредитування 24 місяці. Реальна процентна ставка становить від 2,46 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на рахунок позичальника з метою подальшого їх переказу на поточний рахунок автосалону.
CУМА КРЕДИТУ — до 2 600 000 грн.
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК КРЕДИТУВАНЯ — 7 років.
МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРШИЙ ВНЕСОК:
• для ФОП – 15% від вартості автомобіля;
• якщо вартість автомобіля більше 1 000 000 грн., мінімальний перший внесок становить 30% від вартості автомобіля.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ
• щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
• щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості за кредитом.
ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом переказу коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
• Повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії;
• Страхування життя та здоров’я позичальника від хвороби та нещасного випадку – від 1,99% від суми кредиту.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
• комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн;
• одноразова комісія банку за видачу кредиту – від 1,9% до 2,9% від суми фінансування.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
• Паспорт позичальника та його дружини/чоловіка;
• Документи про присвоєння податкового номера позичальнику та його дружині/чоловіку
• Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;
• Документи щодо фінансового стану позичальника та дружини/чоловіка позичальника;
• Інші документи за вимогою банку;
ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:
• Довідка з місця роботи позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника та нараховану заробітну плату за останні 6 місяців;
ДЛЯ ФОП:
• Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
• Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку;
• Податкова декларація фізичної особи-підприємця: за останні 2 роки (якщо річні) або за останні 5 кварталів (якщо квартальні);
• Виписка з рахунку клієнта за останні 12 місяців з зазначенням призначення платежу, засвідчена підписом та печаткою банку;
• Для IT: виписка з банку мінімум за 6 місяців. Якщо у виписці немає інформації щодо роботодавця, то додатково ще необхідний договір про співробітництво.


Спеціальні умови кредитування для фізичних осіб за програмою Лояльності Nissan Finance для власників автомобілів Nissan з 01.10.2018 для моделей X-Trail, Qashqai та Juke
Аванс
Термін кредитування , рокиОдноразова

комісія
1234567
Від 50%0,01%*0,01%*0,01%*1,99%2,99%2,99%3,99%2,99%
Від 40%0,01%*0,01%*2,99%2,99%3,99%3,99%
Від 30%0,01%*1,99%3,99%4,99%1,99%
Від 20%0,01%*3,99%4,99%4,99%4,99%5,99%
Від 10%0,01%*5,99%5,99%


*«Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяців, аванс – 60% вартості авто, максимальна сума – 2 600 000 грн., процентна ставка – 0,01 % річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5 %, комісія за відкриття поточного рахунку – 80 грн., комісія за отримання витягів з ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з ДРРПНМ – 199 грн. Орієнтовна сукупна вартість кредиту становить 25,24 грн. щодо кожної 1000 грн. кредитних коштів при строку кредитування 24 місяці. Реальна процентна ставка становить від 2,46 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на рахунок позичальника з метою подальшого їх переказу на поточний рахунок автосалону.
CУМА КРЕДИТУ — до 2 600 000 грн.
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК КРЕДИТУВАНЯ — 7 років.
МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРШИЙ ВНЕСОК:
• для ФОП – 15% від вартості автомобіля;
• якщо вартість автомобіля більше 1 000 000 грн., мінімальний перший внесок становить 30% від вартості автомобіля.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ
• щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
• щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок заборгованості за кредитом.
ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ПРОЦЕНТІВ: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або шляхом переказу коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: можливе вже з першого місяця від моменту отримання кредиту, без комісії.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
• Повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії;
• Страхування життя та здоров’я позичальника від хвороби та нещасного випадку – від 1,99% від суми кредиту.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
• комісія за операції в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна – 750 грн;
• одноразова комісія банку за видачу кредиту – від 1,9% до 2,9% від суми фінансування.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
• Паспорт позичальника та його дружини/чоловіка;
• Документи про присвоєння податкового номера позичальнику та його дружині/чоловіку
• Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;
• Документи щодо фінансового стану позичальника та дружини/чоловіка позичальника;
• Інші документи за вимогою банку;
ДЛЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ:
• Довідка з місця роботи позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду позичальника та/або дружини/чоловіка позичальника та нараховану заробітну плату за останні 6 місяців;
ДЛЯ ФОП:
• Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
• Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку;
• Податкова декларація фізичної особи-підприємця: за останні 2 роки (якщо річні) або за останні 5 кварталів (якщо квартальні);
• Виписка з рахунку клієнта за останні 12 місяців з зазначенням призначення платежу, засвідчена підписом та печаткою банку;
• Для IT: виписка з банку мінімум за 6 місяців. Якщо у виписці немає інформації щодо роботодавця, то додатково ще необхідний договір про співробітництво.
Спеціальні умови кредитування для юридичних осіб за програмою Nissan Finance з 01.10.2018 для моделей X-Trail, Qashqai та Juke
Перший
внесок
Термін кредитування , рокиОдноразова

комісія
12345
Від 50%0,01%*0,01%*0,01%*3,99%4,99%2,99%
Від 40%0,01%*0,01%*4,99%4,99%5,99%
Від 30%0,01%*3,99%5,99%1,99%
Від 20%0,01%*5,99%6,99%6,99%


*«Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк – 24 місяців, аванс – 60% вартості авто, максимальна сума – 2 600 000 грн., процентна ставка – 0,01 % річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5 %, комісія за відкриття поточного рахунку – 50 грн., комісія за отримання витягів з ДРОРМ – 100 грн., комісія за отримання витягів з ДРРПНМ – 199 грн. Орієнтовна сукупна вартість кредиту становить 25,24 грн. щодо кожної 1000 грн. кредитних коштів при строку кредитування 24 місяці. Реальна процентна ставка становить від 2,46 % річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує ПАТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011.

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: переказ коштів на поточний рахунок автосалону.
МАКСИМАЛЬНИЙ СТРОК ФІНАНСУВАННЯ – 5 років.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку за фактичним
місцезнаходженням бізнесу клієнта.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: повне КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних
засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії.
ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:
• Юридичні особи зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 місяців.*
• Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність.
• Відкриття поточного рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».
* Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі Nissan.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ
1. Запит на отримання кредиту;
2. Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові результати (форма №2, 2-м) за останні два повні роки
та за поточний рік на останню звітну дату **;
3. Розшифрування статей балансу в розрізі контрагентів/статей (оборотно-сальдові відомості) на звітний період
або за попередній звітний рік (якщо звітний період - перший квартал року) за такими балансовими рахунками:
10 «Основні засоби»
28 «Товари»
31 «Рахунки в банках»
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
50 «Довгострокові позики»
60 «Короткострокові позики»
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
68 «Розрахунки за іншими операціями»
70 «Доходи від реалізації»
90 «Собівартість реалізації»
На момент прийняття рішення необхідні електронні версії файлів з розшифруванням статей балансу, але до надання
кредиту ці документи повинні бути роздруковані, підписані та надані менеджеру Банку на паперових носіях.
** У разі недостатності наведених фінансових звітів для прийняття рішення за кредитом, Банк може вимагати більш
детальну інформацію щодо фінансової діяльності позичальника. При наявності пов’язаних осіб також надаються
документи №2, 3 для кожної з пов’язаних осіб.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ
1. Технічний паспорт на транспортний засіб, що купується (після прийняття Банком позитивного рішення щодо
надання кредиту);
2. Договір з автосалоном на придбання транспортного засобу;
3. Нотаріальна копія Статуту, а в разі змін та доповнень до нього також нотаріальні копії цих змін та доповнень;
4. Нотаріальна копія або оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців;
5. Рішення (протокол) компетентного органу управління юридичної особи про прийняття про отримання
кредиту та надання забезпечення та рішення про уповноваження керівника Позичальника або іншої особи на
укладення відповідних договорів з Банком;
6. Довідка про установчі документи та органи управління за формою Банку (Додаток 1);
7. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи;
8. Копія протоколу загальних зборів учасників/рішення засновника про обрання (призначення) керівника;
9. Копії наказів на керівника та головного бухгалтера;
10. Копія контракту з керівником або лист про те, що його не укладено;
11. Копії чинних кредитних договорів (в т.ч. графіки погашення) та договорів забезпечення;
12. Довідки інших банків про стан заборгованості за кредитами (при наявності кредитів) та надходжень
на поточний (-і) рахунок (-ки) за останні 6 місяців;
13. Копії спеціальних документів, що необхідні для ведення діяльності (ліцензії, дозволи, патенти тощо);
14. У випадку, якщо юридична особа – акціонерне товариство: оригінал або копія витягу з реєстру акціонерів,
засвідчений особою, що веде такий реєстр.

Ваше имя, фамилия (обязательно)

Ваш номер телефона для обратной связи (обязательно)

Ваш адрес электронной почты

Выберите модель:

Аванс:
Срок:

Консультация по телефону т. (067) 622 48 00

Менеджер по предоставлению кредитов Юлия Мороз