Запись на тест-драйв

Купить в кредит

Nissan Finance

Мы делаем инновации доступными!

Наша собственная программа финансирования уже помогла многим нашим клиентам быстрее достичь своей мечты: более 9000 счастливых владельцев Nissan приобрели новый автомобиль с помощью Nissan Finance.

Условия кредитования по программе Nissan Finance позволяют приобрести автомобиль Nissan с минимальными затратами для наших клиентов.

Защищенный кредит

Выберите свой автомобиль и получите расчет по кредиту у официального дилера Nissan

Защищенный кредит

Предъявите необходимые документы и оформите заявку непосредственно в автосалоне

Защищенный кредит

Получите ваш новый Nissan после оформления кредитного договора на специальных условиях

Спеціальні умови кредитування для фізичних осіб за програмою Nissan Finance з 21.09.2020 для моделей X-Trail, Qashqai

Аванс
Термін кредитування , роки
1234 - 56 - 7
Від 40%0,01%*0,01%*7,99%8,99%9,99%
Від 30%0,01%*5,99%
Від 10%5,99%5,99%
  *Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 84 місяців, аванс – від 10% вартості авто, максимальна сума кредиту – 2 600 000 грн., відсоткова ставка – від 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5%, комісія за операції в Державному реєстрі – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 2,48% річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує АТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011 р.

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.
CУМА КРЕДИТУ — від 50 000 до 2 600 000 гривень.
МІНІМАЛЬНА ПЕРЕДПЛАТА:
 для фізичної особи ФОП мінімальний авансовий внесок складає 20%;
 якщо вартість автомобіля більше 1 000 000 гривень, мінімальний авансовий внесок для фізичної
особи складає 30%.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ
 щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
 щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок
заборгованості за кредитом.
ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або
шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: можливе вже з першого місяця від моменту отримання
кредиту, без комісії.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
 Страхування КАСКО та страхування цивільної відповідальності лише в акредитованій по
програмі страховій компанії;
 Страхування Позичальника від хвороби та нещасного випадку – від 1% від суми кредиту.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
 Одноразова комісія банка при видачі кредиту – 2,5% від суми фінансування.
 Комісія за операції в Державному реєстрі – 750 грн.;
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
 Громадянський паспорт Позичальника та копія паспорту дружини/чоловіка Позичальника (всі
сторінки з інформацією);
 Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду Позичальника та
дружини/чоловіка Позичальника;
 Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;
 Документи щодо фінансового стану Позичальника та дружини/чоловіка Позичальника;
 Інші документи за вимогою банку;
Для фізичної особи:
 Довідка з місця роботи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника, засвідчена в
бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду
Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника та нараховану заробітну плату за
останні 6 місяців;
Для фізичної особи ФОП:
 Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку;
 Податкова декларація фізичної особи-підприємця: за останні 2 роки (якщо річні) або за останні 5
кварталів (якщо квартальні);
 Виписка з рахунку клієнта за останні 12 місяців з зазначенням призначення платежу, засвідчена
підписом та печаткою банку;
 Для IT: виписка з банку мінімум за 6 місяців. Якщо у виписці немає інформації щодо роботодавця,
то додатково ще необхідний договір про співробітництво.

Спеціальні умови кредитування для юридичних осіб за програмою Nissan Finance з 21.09.2020 для моделей X-Trail, Qashqai

Аванс
Термін кредитування , роки
1234 - 5
Від 40%0,01%*0,01%*7,99%8,99%
Від 30%0,01%*5,99%
Від 20%5,99%5,99%
*Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 60 місяців, аванс – від 20% вартості авто, відсоткова ставка – від 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5%. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує АТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011 р..

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування кредитних коштів на рахунок автосалону.
МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН ФІНАНСУВАННЯ – 5 років.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку за фактичним місцезнаходженням бізнесу клієнта.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: страхування КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів лише в погодженій (рекомендованій) по програмі страховій компанії.
ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:
 Юридичні особи зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 місяців.*
 Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність.
 Відкриття поточного рахунку в АТ «Креді Агріколь Банк».
*Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі Nissan.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ:
1. Запит на отримання кредиту;
2. Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові результати (форма №2, 2-м) за останні два повні роки та за поточний рік на останню звітну дату **;
3. Розшифрування статей балансу в розрізі контрагентів/статей (оборотно-сальдові відомості) на звітний період або за попередній звітний рік (якщо звітний період - перший квартал року) за такими балансовими рахунками:
10 «Основні засоби»
28 «Товари»
31 «Рахунки в банках»
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
50 «Довгострокові позики»
60 «Короткострокові позики»
63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»
68 «Розрахунки за іншими операціями»
70 «Доходи від реалізації»
90 «Собівартість реалізації»
На момент прийняття рішення необхідні електронні версії файлів з розшифруванням статей балансу, але до надання кредиту ці документи повинні бути роздруковані, підписані та надані менеджеру Банку на паперових носіях.
** У разі недостатності наведених фінансових звітів для прийняття рішення за кредитом, Банк може вимагати більш детальну інформацію щодо фінансової діяльності позичальника. При наявності пов’язаних осіб також надаються документи №2, 3 для кожної з пов’язаних осіб.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТНИХ КОШТІВ
1. Технічний паспорт на транспортний засіб, що купується (після прийняття Банком позитивного рішення щодо надання кредиту);
2. Договір з автосалоном на придбання транспортного засобу;
3. Нотаріальна копія Статуту, а в разі змін та доповнень до нього також нотаріальні копії цих змін та доповнень;
4. Нотаріальна копія або оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
5. Рішення (протокол) компетентного органу управління юридичної особи про прийняття про отримання кредиту та надання забезпечення та рішення про уповноваження керівника Позичальника або іншої особи на укладення відповідних договорів з Банком;
6. Довідка про установчі документи та органи управління за формою Банку (Додаток 1);
7. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноваженої особи;
8. Копія протоколу загальних зборів учасників/рішення засновника про обрання (призначення) керівника;
9. Копії наказів на керівника та головного бухгалтера;
10. Копія контракту з керівником або лист про те, що його не укладено;
11. Копії чинних кредитних договорів (в т.ч. графіки погашення) та договорів забезпечення;
12. Довідки інших банків про стан заборгованості за кредитами (при наявності кредитів) та надходжень на поточний (-і) рахунок (-ки) за останні 6 місяців;
13. Копії спеціальних документів, що необхідні для ведення діяльності (ліцензії, дозволи, патенти тощо);
14. У випадку, якщо юридична особа – акціонерне товариство: оригінал або копія витягу з реєстру акціонерів, засвідчений особою, що веде такий реєстр.

Спеціальні умови кредитування для фізичних осіб за програмою Nissan Finance з 21.09.2020 для Nissan Navara, Juke

Аванс
Термін кредитування , роки
1234 - 56 - 7
Від 40%0,01%*0,01%*7,99%8,99%9,99%
Від 30%0,01%*5,99%
Від 10%5,99%5,99%
  *Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк – 84 місяців, аванс – від 30% вартості авто, максимальна сума – 2 600 000 грн., відсоткова ставка – від 0,01% річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5 %, комісія за операції в Державному реєстрі – 750 грн. Реальна процентна ставка становить від 2,48% річних. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.creditagricole. ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує АТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011 р.

ФОРМА ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування коштів на поточний рахунок автосалону.
CУМА КРЕДИТУ — від 50 000 до 2 600 000 гривень.
МІНІМАЛЬНА ПЕРЕДПЛАТА:
 для фізичної особи ФОП мінімальний авансовий внесок складає 20%;
 якщо вартість автомобіля більше 1 000 000 гривень, мінімальний авансовий внесок для фізичної
особи складає 30%.
МЕТОД ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ
 щомісячно, платежі за кредитом розраховуються за ануїтетним методом;
 щомісячно, тіло кредиту погашається рівними частками, проценти нараховуються на залишок
заборгованості за кредитом.
ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ ТА ВІДСОТКІВ: відбувається шляхом внесення готівки в касу банку або
шляхом перерахування коштів за реквізитами, вказаними в кредитному договорі.
ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ: можливе вже з першого місяця від моменту отримання
кредиту, без комісії.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ:
 Страхування КАСКО та страхування цивільної відповідальності лише в акредитованій по
програмі страховій компанії;
 Страхування Позичальника від хвороби та нещасного випадку – від 1% від суми кредиту.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ:
 Одноразова комісія банка при видачі кредиту – 2,5% від суми фінансування.
 Комісія за операції в Державному реєстрі – 750 грн.;
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
 Громадянський паспорт Позичальника та копія паспорту дружини/чоловіка Позичальника (всі
сторінки з інформацією);
 Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного коду Позичальника та
дружини/чоловіка Позичальника;
 Акт вибору автомобіля, специфікація або рахунок-фактура на автомобіль;
 Документи щодо фінансового стану Позичальника та дружини/чоловіка Позичальника;
 Інші документи за вимогою банку;
Для фізичної особи:
 Довідка з місця роботи Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника, засвідчена в
бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання в Банк, що підтверджує посаду
Позичальника та/або дружини/чоловіка Позичальника та нараховану заробітну плату за
останні 6 місяців;
Для фізичної особи ФОП:
 Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 Свідоцтво платника єдиного податку або витяг з реєстру платників єдиного податку;
 Податкова декларація фізичної особи-підприємця: за останні 2 роки (якщо річні) або за останні 5
кварталів (якщо квартальні);
 Виписка з рахунку клієнта за останні 12 місяців з зазначенням призначення платежу, засвідчена
підписом та печаткою банку;
 Для IT: виписка з банку мінімум за 6 місяців. Якщо у виписці немає інформації щодо роботодавця,
то додатково ще необхідний договір про співробітництво.

Спеціальні умови кредитування для юридичних осіб за програмоюNissan Finance з 21.09.2020 для моделей Nissan Navara, Juke

Аванс
Термін кредитування , роки
1234 - 5
Від 40%0,01%*0,01%*7,99%8,99%
Від 30%0,01%*5,99%
Від 20%5,99%5,99%
  *Ви можете отримати кредит по програмі Nissan Finance для придбання автомобіля Nissan на наступних умовах: максимальний строк кредиту – 60 місяців, аванс – від 30% вартості авто, процентна ставка – від 0,01 % річних (база нарахування 365 днів у році), комісія за видачу кредиту – 2,5%. Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення АТО. Банк залишає за собою право змінювати умови кредитування. Про детальні умови кредитування дізнайтесь на сайті www.credit-agricole.ua або за телефоном: 0800305555. Кредитує АТ «Креді Агріколь Банк». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011 р.

РОЗМІР ВЛАСНОГО ВНЕСКУ:
- від 20%, якщо вартість авто до 1 000 000 тис. грн.,
- від 30%, якщо вартість авто від 1 000 000 тис. грн.
ФОРМИ ВИДАЧІ КРЕДИТУ: перерахування кредитних коштів на рахунок автосалону, відкритий в АТ «КРЕДІ
АГРИКОЛЬ БАНК»
РАЗОВА КОМІСІЯ – 2,5% від суми кредиту
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: застава придбаного автомобіля, нотаріально посвідчення договору застави
КРЕДИТИ НАДАЮТЬСЯ: Регіональними підрозділами (філіями або відділеннями) банку за фактичним
місцезнаходженням бізнесу клієнта
ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ: Страхування КАСКО (повне КАСКО) та страхування цивільної відповідальності
лише в акредитованій по програмі страховій компанії.
ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ:
Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зі строком роботи на ринку не менше ніж 12 міс.*
Стійкий фінансовий стан та кредитоспроможність
Відкриття поточного рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
*Види діяльності, що не підлягають кредитуванню: деталі у дилерській мережі Ніссан.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА КРЕДИТОМ:
Для юридичних осібДля фізичних осіб - підприємців
1. Запит на отримання кредиту;
2. Баланс підприємства (форма №1, 1-м), звіт про фінансові
результати (форма №2, 2-м) за останні два повні роки та за
поточний рік на останню звітну дату *;
3. Розшифровки статей балансу в розрізі
контрагентів/статей (оборотно-сальдові відомості) на
звітний період або за попередній звітний рік (якщо
звітний період - перший квартал року) за такими
балансовими рахунками:
10 «Основні засоби»,
28 «Товари»
31 «Рахунки в банках»
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
37 «Розрахунки з різними дебіторами»
50 «Довгострокові позики»
60 «Короткострокові позики»
63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками»
68 «Розрахунки за іншими операціями»
70 « Доходи від реалізації»
90 «Собівартість реалізації»
На момент прийняття рішення необхідні електронні версії
файлів з розшифровками статей балансу, але до надання
кредиту ці документи повинні бути роздруковані,
підписані та надані менеджеру Банку на паперових носіях.
* в разі недостатності наведених фінансових звітів для
прийняття рішення за кредитом, Банк може вимагати
більш детальну інформацію щодо фінансової діяльності
позичальника
При наявності пов’язаних осіб також надаються документи
№2, 3 для кожної з пов’язаних осіб
1.Заявка-анкета на отримання кредиту
2.Копія свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності
3.Копії паспорту та ідентифікаційного коду
позичальника
4.Декларації про доходи за останні 2 роки та на
останню звітну дату або звіт суб'єкта малого
підприємства - фізичної особи – платника єдиного
податку за 2 останні роки та на останню дату

Оформить кредит on-line

Ваше имя, фамилия (обязательно)

Ваш номер телефона для обратной связи (обязательно)

Ваш адрес электронной почты

Выберите модель:

Аванс:
Срок:

Консультация по телефону т. (067) 622 48 00
Менеджер по предоставлению кредитов Юлия Мороз